Vold.

Stort set alle former for fysiske angreb mod en anden person er vold. Det gælder lige fra en spytklat i ansigtet til alvorlige knivstik eller skud med skydevåben.

Hvad er vold?

De laveste grader af vold straffes efter straffelovens § 244. Det gælder langt de fleste former for vold, hvor der ikke anvendes våben. F.eks. slag og spark.

Grov vold straffes efter straffelovens § 245. Det gælder typisk vold, hvor der anvendes slagvåben, kniv eller skydevåben. I visse tilfælde har volden været så grov, at der straffes efter straffelovens § 246. Det gælder bl.a. visse tilfælde, hvor volden har medført, at offeret er afgået ved døden.

Strategi?

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en voldssag, er det vigtigt, at du fra start vurderer hvilke mulige argumenter, der er i netop din sag for, at du skal frifindes eller i hvert fald have en mild straf.

Der er nogle argumenter, som domstolene ofte skal tage stilling til i voldssager. Det er f.eks.:

  • Er den vold, der er beskrevet i anklageskriftet, i det hele taget sket?
  • Er der tale om nødværge?
  • Hvis flere personer er tiltalt, er det så alle, der kan straffes? Og i givet fald for hvad?
  • Er der formildende omstændigheder
  • Hvad er straffen, hvis man findes skyldig?

Hvad er straffen, hvis man findes skyldig?

Vold straffes med bøde i de mildeste tilfælde og med fængsel i flere år i de groveste tilfælde. En typisk straf er fængsel i 30-40 dage betinget med vilkår om samfundstjeneste. Det gælder f.eks. vold i form af et knytnæveslag. Det betyder, at den dømte ikke skal afsone en fængselsstraf, men at vedkommende i stedet skal udføre samfundstjeneste i typisk 40-60 timer.

Kontoret på Storetorv

Har du brug for en stærk strategi?

Jeg tilbyder min hjælp fra start til slut, herunder f.eks. i forbindelse med afhøring hos politiet, gennemgang af sagens bilag, fastlæggelse af strategi, gennemførelse af eventuel retssag og til sidst ansøgning om erstatning i tilfælde af frifindelse.

Send mig en besked