Økonomisk svindel.

Ved økonomisk kriminalitet forstår man normalt kriminalitet som indebærer, at en person beriger sig selv uberettiget på en andens bekostning. Typiske former for økonomisk kriminalitet er bedrageri og skatte- og afgiftssvig.

Hvad er økonomisk kriminalitet?

Straffeloven indeholder ingen fast definition på økonomisk kriminalitet. Ved økonomisk kriminalitet, forstår man dog normalt kriminalitet som indebærer, at en person beriger sig selv uberettiget på en andens bekostning. Typiske former for økonomisk kriminalitet er bedrageri og skatte- og afgiftssvig.

Bedrageri er omfattet af straffelovens § 279. Straffeloven beskriver det på den måde, at en person "udnytter en vildfarelse" hos en anden. Det dækker i virkeligheden over, at en person snyder en anden. Det kan f.eks. være bedrageri overfor et forsikringsselskab ved at anmelde et indbrud, som ikke har fundet sted. Det kan også være bedrageri overfor en bank ved at bruge falske lønsedler i forbindelse med ansøgning om et lån i banken.

Skatte- og afgiftssvig er som udgangspunkt omfattet af skattekontrolloven (skattesvig) eller de respektive afgiftslove (f.eks. momsloven). I grove tilfælde er forholdet omfattet af straffelovens § 289. Det vil som udgangspunkt være tilfældet, hvis sagen drejer sig om et skatte- eller afgiftsbeløb på mere 500.000 kr.

Strategi?

Økonomisk kriminalitet er som nævnt mange forskellige ting, og derfor er det også meget forskelligt hvilken strategi, du som sigtet eller tiltalt bør anlægge. Der er dog nogle problemstillinger, som ofte går igen i disse sager:

  • Hvor meget "er der snydt for"? Mange sager om økonomisk kriminalitet bygger på et omfattende talmateriale, som det er nødvendigt at gennemgå grundigt og kritisk for vurdere om politiet eller SKAT er nået frem til det rigtige tal.
  • Har der været forsæt til at snyde? Eller med andre ord: Har den sigtede eller tiltalte haft intension om at snyde nogen? Det er ofte et relevant tema i skattesvigssager, fordi reglerne er komplicerede.

Hvad er straffen hvis man findes skyldig?

Det er vanskeligt at sige noget generelt, fordi økonomisk kriminalitet er så mange forskellige ting.

Som udgangspunkt er der tale om bødestraffe i de mildeste tilfælde. I de groveste tilfælde kan straffen være flere års fængsel og evt. også meget store bøder ved siden af fængselsstraffen.

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag om økonomisk kriminalitet, skal du være opmærksom på, at der i rigtigt mange tilfælde er mulighed for at argumentere for en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Det betyder, at den dømte ikke skal afsone en fængselsstraf, men at vedkommende i stedet skal udføre samfundstjeneste.

Kontoret på Storetorv

Har du brug for en stærk strategi?

Jeg tilbyder min hjælp fra start til slut, herunder f.eks. i forbindelse med afhøring hos politiet, gennemgang af sagens bilag, fastlæggelse af strategi, gennemførelse af eventuel retssag og til sidst ansøgning om erstatning i tilfælde af frifindelse.

Send mig en besked