Narko.

Valget af argumenter i en narkosag vil ofte afhænge af, om sigtelsen eller tiltalen vedrører besiddelse af narkotika til eget forbrug, eller besiddelse med henblik på salg. Der er dog nogle problemstillinger, som går igen i begge sagstyper.

Hvad er narko?

Man skulle tro, at svaret på det spørgsmål giver sig selv, men så enkelt er det ikke. Bekendtgørelse om euforiserende stoffer indeholder et bilag, som viser hvilke stoffer, der betragtes som narkotika i Danmark. Bilaget indeholder langt over 300 forskellige stoffer. De meste kendte er nok hash, kokain, amfetamin og ecstasy (MDMA).

Hvis der alene er tale om besiddelse af narkotika til eget forbrug, er forholdet omfattet af lov om euforiserende stoffer. Salg eller anden form for overdragelse af stofferne kan derimod være omfattet af straffelovens § 191. Det forudsætter dog, at der er tale om en væsentlig mængde narkotika.

Strategi?

Strategien i en narkosag vil ofte afhænge af, om sigtelse eller tiltalen vedrører besiddelse af narkotika til eget forbrug eller besiddelse med henblik på salg. Der er dog nogle problemstillinger, som går igen i begge sagstyper. Det gælder f.eks.:

  • Hvor meget narkotika er der tale om? Det kan f.eks. være tvivlsomt, hvis sigtelsen bygger på politiets skøn og ikke en præcis opvejning.
  • Hvem har besiddet stofferne? F.eks. hvis stofferne er fundet et sted, som flere har adgang til.
  • Hvis sigtelsen eller tiltalen vedrører salg af narkotika er bl.a. følgende problemstillinger ofte aktuelle:
  • Er der ført bevis for salg?
  • Hvor meget er solgt?

Hvad er straffen, hvis man findes skyldig?

Besiddelse af narkotika til eget forbrug straffes normalt med bøde. Det gælder f.eks. besiddelse af under 100 gram hash, under 5 gram kokain eller amfetamin og under 20 tabletter ecstasy. I visse tilfælde straffes besiddelse af mindre mængder narkotika til eget forbrug dog med fængsel. Det gælder f.eks. besiddelse af narkotika i et fængsel.

Salg af narkotika straffes som udgangspunkt med en fængselsstraf. Der kan være tale om fængsel fra 14-30 dage og op til flere år. I nogle tilfælde vil dommen kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste. Det betyder, at den dømte ikke skal afsone en fængselsstraf, men at vedkommende i stedet skal udføre samfundstjeneste.

Kontoret på Storetorv

Har du brug for en stærk strategi?

Jeg tilbyder min hjælp fra start til slut, herunder f.eks. i forbindelse med afhøring hos politiet, gennemgang af sagens bilag, fastlæggelse af strategi, gennemførelse af eventuel retssag og til sidst ansøgning om erstatning i tilfælde af frifindelse.

Send mig en besked