Indbrudstyveri.

Det, som de fleste forstår ved "indbrudstyveri", indebærer i virkeligheden to overtrædelser af straffeloven. For det første skal tyven være trængt ind i et hus eller lignende. For det andet skal han have stjålet noget i huset.

Hvornår er der tale om indbrud?

Det, som de fleste forstår ved "indbrud", indebærer i virkeligheden to overtrædelser af straffeloven. For det første skal tyven være trængt ind i et hus eller lignende. For det andet skal han have stjålet noget i huset.

For så vidt angår den første betingelse benytter straffelovens § 276a udtrykket "uberettiget skaffer sig adgang". Denne betingelse er opfyldt uanset, om det er nødvendigt for indbrudstyven at opbryde en dør eller et vinduet, eller om indbrudstyven går ind gennem en ulåst dør. 

For så vidt angår den anden betingelse benytter straffelovens § 276a udtrykket "borttager en fremmed rørlig ting". Det indebærer, at indbrudstyven skal have medtaget en ting af værdi, som ikke tilhører ham selv.

Strategi?

I indbrudssager er der en række problemstillinger, som går igen. Er du sigtet eller tiltalt i en indbrudssag, er det vigtigt, at du overvejer hvilke argumenter, der er relevante i netop din sag. 

De ting, der ofte skal vurderes i indbrudssager, er:

  • Hvem har begået indbruddet? Ofte vil der være fundet DNA på gerningsstedet, men retspraksis har vist, at fund af en persons DNA ikke altid er nok til at finde vedkommende skyldig i indbruddet.
  • Hvad er der stjålet?
  • Er der tale om organiseret indbrudskriminalitet?

Hvad er straffen hvis man findes skyldig?

Tyveri straffes i de mildeste tilfælde med bøde. Hvis der ikke foreligger særligt formildende eller skærpende omstændigheder, er det dog udgangspunktet, at et indbrudstyveri straffes med fængsel i 30 dage betinget med vilkår om samfundstjeneste. Det betyder, at den dømte ikke skal afsone en fængselsstraf, men at vedkommende i stedet skal udføre samfundstjeneste i typisk 40 timer.

Straffen kan dog være væsentligt højere. Det gælder især i de tilfælde, hvor der er tale om såkaldt organiseret indbrudskriminalitet; altså tilfælde, hvor indbrudskriminaliteten er "sat i system". Her kan straffen være flere års fængsel.

Hvis du er sigtet eller tiltalt for indbrud, skal du være opmærksom på, at du også risikerer at blive dømt til at skulle betale erstatning. Det er derfor vigtigt at kunne tage stilling til, om det er dokumenteret, hvad der er stjålet og ødelagt ved indbruddet.

Kontoret på Storetorv

Har du brug for en stærk strategi?

Jeg tilbyder min hjælp fra start til slut, herunder f.eks. i forbindelse med afhøring hos politiet, gennemgang af sagens bilag, fastlæggelse af strategi, gennemførelse af eventuel retssag og til sidst ansøgning om erstatning i tilfælde af frifindelse.

Send mig en besked