Om Troels.

Jeg har arbejdet med straffesager i mere end 20 år. Jeg beskæftiger mig udelukkende med straffesager og har derfor en omfattende erfaring som forsvarer. 

Jeg er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1998. Jeg opnåede møderet for Landsret (L) i 2002 og møderet for Højesteret (H) i 2007, og har derfor mulighed for at føre din sag uanset hvilket niveau, sagen er på i retssystemet.

Jeg har undervist på Aarhus Universitet og er forfatter til flere juridiske artikler i bl.a. Ugeskrift for Retsvæsen.

Jeg er beneficeret forsvarer ved Retten i Aarhus og Vestre Landsret.

I 2018 stiftede jeg virksomheden Advokat Troels Pedersen.

Kontoret på Storetorv

Der gælder en række formelle regler for drift af advokatvirksomhed. Nogle af reglerne kan have betydning for dig. Det gælder f.eks. følgende:

  • Advokatvirksomheder skal have en ansvarsforsikring. Advokat Troels Pedersen er forsikret hos TRYG.
  • Det er retten, der fastsætter salæret til forsvareren. Det sker ud fra de vejledende takster, der findes på Domstolsstyrelsens hjemmeside (se her). Taksten er pt. 2.237,50 kr. pr time inkl. moms. Sagsomkostninger afholdes i første omgang af statskassen, men kan blive opkrævet hos dig, hvis du findes skyldig.
  • Advokat Troels Pedersen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik. jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De særlige regler, der gælder for udførelse af advokatvirksomhed, findes på Advokatsamfundets hjemmeside (se her).
  • Klager over advokaters adfærd og salær mv behandles af Advokatnævnet. Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
  • Advokat Troels Pedersen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  • Advokat Troels Pedersen opbevarer data i overenstemmelse med GDPR, således at materiale opbevares forsvarligt og slettes efter sagens afslutning. Det skal oplyses, at Retsplejeloven sætter væsentlige begrænsninger i klienters rettigheder til indsigt i materialet, udlevering og sletning. Du kan læse min politik for data og privatliv her.
Kontoret på Storetorv

Har du brug for en stærk strategi?

Jeg tilbyder min hjælp fra start til slut, herunder f.eks. i forbindelse med afhøring hos politiet, gennemgang af sagens bilag, fastlæggelse af strategi, gennemførelse af eventuel retssag og til sidst ansøgning om erstatning i tilfælde af frifindelse.

Send mig en besked